iMyanmarHouse.com
(IT, Hardware, & Software)
preview

လိုအပ္ခ်က္မ်ာ

 • ၁၀ တန္းေအာင္ (သို ့) အ ေ၀းသင္ တက္ေရာက္ေနသူ ဦးစားေပးမည္။
 • လုပ္ငန္းအ ေတ ြ ့အၾကံဳမလိုပါ။ (ရုံးတ ြင္ training ေပးမည္)
 • က်န္းမာေရး ေကာင္းမ ြန္ရမည္။
 • ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္။
 • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ ြန္ရမည္။
 • ေအာင္ျမင္လိုစိတ္ရွိၿပီး ရုိးသားၾကိဳးစားရမည္။
Detail Go to Detail Page
Property Manager (Negotiable)
Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd IT, Hardware, & Software
Thaketa
Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd
(IT, Hardware, & Software)
preview

Property Manager

JOB DESCRIPTION

* Establishes rental rate by surveying local rental rates; calculating overhead costs, depreciation,taxes, and profit goals.

* Accomplishes financial objectives by collecting rents; paying bills; forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective action.

* Maintains property by investigating and resolving tenant complaints;enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping .

* Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs.

* Secures property by contracting with security patrol service; installing and maintaining security devices; establishing and enforcing precautionary policies and procedures; responding to emergencies.

* Prepare reports by collecting, analyzing and summarizing data and trends.

* Accomplishes organization goals by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.

* Work with other departments for the site events and coordination.

* Liaise with service providers from cleaning,security, car-park, landscaping to any other contractors.

JOB REQUIREMENT

* Any graduate, more preferable for MBA

*Minimum 5+ years' experience in management and leadership roles in a variety of businesses and industries,recreation industry is more prefer

* Excellent communication skills,interpersonal skills, negotiation skills and organizational ability.

* A working knowledge of M&E , event management concept and good knowledge of Health & Safety.

* Proficient in computer programs,including Microsoft Office.

* Ability to work with minimal supervision

* Knowledge of principle and process for providing customer and personal services.

* Willing to work in weekend and public holidays( If Necessary )Detail Go to Detail Page
Security Guard (Males) (Negotiable)
HAGL Myanmar IT, Hardware, & Software
Bahan
HAGL Myanmar
(IT, Hardware, & Software)
preview

HAGL Group (Hoang Anh Gia Lai Myanmar Company Limited) (Myanmar Plaza/Office Towers) မွ

ေယာက်ၤားေလး လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား အလုိရွိသည္။

- ေန႕ဆုိင္း/ညဆိုင္း ဆင္းႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
- အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ
- လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူ
- အရပ္ ၅ေပ ၄လက္မႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။
- English စကားအေျခခံ အဆင့္ နားလည္သူဦးစားေပးမည္။

Detail Go to Detail Page
Android Application Developer (Negotiable)
iMyanmarHouse.com (Real estate)
Kyauktada
iMyanmarHouse.com
(Real estate)
preview
 • Android application development ကၽြမ္းက်င္
 • Native application ကို Java (သုိ ့) Objective C သုံးၿပီး ေရးႏိုင္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Estate Mananger (Negotiable)
YOMA Land (Real estate)
Hlaing Tharyar
YOMA Land
(Real estate)
preview
Job Requirements
 • Competencies Requirement:
 • Any graduate with obtaining MBA preferable.
 • Must have 5 years of relevant experience in estate management.
 • Proven ability to manage different departments and oversee dynamic and large properties
 • Ability and willingness to share knowledge.
 • Strong financial acumen and commercial awareness.
 • Excellent interpersonal, organizational and communication skill.
 • Project management skills.
Detail Go to Detail Page
Maintenance Manager (For Office Building ) - Engineer Preferred (Negotiable)
Eastern Group of Companies (Real estate)
Thingangyun
Eastern Group of Companies
(Real estate)
preview


Job Description


 • Roof Top -Check
   & record tank pressure(psi), water flow meter, level in chemical
  tank, pump motor ampere, running hour of treatment pump and water heater
   temperature gauges.
 • Pump room (basement)- Measure
   & check transfer pump motor ampere with running hour, ground tank
  water level, fire fighting pump, tube well pump ampere with running
  hour.
 • Power Supply- Check
   & record transformer auto tapping no and capacitor bank, ampere and
   line voltage at main switch board and fuel level, oil level, coolant
  level, battery voltage & running hour of generator.
 • ELV system- Check 4 CO phone lines from key phone, camera condition & play back of CCTV system & Fire alarm panel.
 •   Washing & Maintaining air-con filter, and record the procedure.
 •   List the usage and balance of Gen-set diesel and report to Finance Dept.
 • Servicing air-con per three months and making a report list.
 • Assisting purchaser to get good quality and right choice when office equipment & supplements are needed to purchase
 •  Helping all necessary jobs for Breeder , Mining hotel, especially in Technological related jobs.
 •  Checking all maintenance plans are keep going well.

Others

 • Manage a team of Engineers and draw schedule for maintenance activities
 • Manage Housekeeping team and security team.


Requirements

 • AGTI / GTC , B.E
 • Age 30-35 years old and above
 • Minimum 7 years experience in Building Construction/ Renovation.
 • Proficiency in Auto Cad, Microsoft Word, Excel & Email are required.
 • Setup site maintenance schedule and ensure documentation are done properly.
 • Strong in managerial and leadership skills.
 • Can be travel if necessary.
Detail Go to Detail Page
Business Development Executive (Negotiable)
iMyanmarHouse.com (Real estate)
Kyauktada
iMyanmarHouse.com
(Real estate)
preview

Business Development Executive

Post: Business Development Executive

Position Profile

 • To sell additional products or services to existing ones
 • Duties and Responsibilities
 • Identify new sales leads
 • Maintain relationships with existing customers
 • Contacting potential clients via email or phone and set up meetings

Skills Requirements

 • Must be in good health
 • Have proficient English Language
 • Proven experience as a business development assistant
 • Have strong interpersonal communication skills and IT fluency
 • Creative talents and the ability to solve problems

Attention to detail

 • Have minimum (2) or (3) years experience in Business Development
 • Have flexible, an positive attitude and team spirit
 • Ability to work well and punctually under pressure
 • Have computer skills in Microsoft Word, Excel, and Power-point and Burmese.
Detail Go to Detail Page
Cleaning Supervisor (Negotiable)
Marga Landmark Development Co.,Ltd. (Real estate)
Yankin
Marga Landmark Development Co.,Ltd.
(Real estate)
preview

Responsibilities:

 • Assisting Operation Manager and Department Head for the cleaning works  and any other assignments. 
 • Working with cleaning service provider for planning and scheduling of cleaning works.
 • Working with landscaping service provider for planning and scheduling of landscaping works.
 • Preparing the budget for the cleaning consumables and implementation with inventory control and supplies.
 • Oversee cleanliness of show gallery and common areas including roads, façade, toilets, management office, stairways, carparks, landscaping area,
  waste disposal area, etc.
 • Monitor the performance of site cleaning team and take action for closing the performance gap.
 • Inspect completed work, prepare daily report and work out solution.
 • Support tenants on their needs of cleaning service.
 • Responsible for keeping site cleaning team encouraged and motivated.

Qualifications:

 • Respond effectively in crisis or emergency situations.
 • Strong supervisory skills, ability to designate responsibilities.
 • Knowledge of cleaning equipment, chemicals and procedures.
 • Attention to detail and skilled organization.
 • Ability to calculate figures and amounts for budgeting, ordering and inventory purposes.
 • Interact with coworkers and members of the public in a courteous and professional manner.  
 • Good interpersonal skill with highly self-motivated and multi-tasking personality.
 • Computer Literacy
 • 1 to 3 years working experience.  Relevant work experience in property management or hospitality industry is bonus.
Detail Go to Detail Page
အငယ္တန္းေရွ႕ ေန (Negotiable)
BaobaBed Hostel Group IT, Hardware, & Software
Sanchaung
BaobaBed Hostel Group
(IT, Hardware, & Software)
preview

-Job description


- ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္း အဝယ္မ်ားအတ ြက္ Special Power မ်ားလႊဲျခင္း။

-  ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္း အဝယ္မ်ား/ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားအတ ြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

- ေျမအ ေဆာက္အဦး အ ေရာင္းအဝယ္မ်ားအတ ြက္ စရံေပးစာခ်ဳပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

- စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတ ြက္ အခ ြန္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရ ြက္ျခင္း။

-သတင္းစာမ်ားတ ြင္ ေၾကၿငာမ်ားထည့္သ ြင္းျခင္း။

- ကုမၸဏီ logo  Trade Mark မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

- ေျမစာရင္းရံုး၊ စည္ပင္ရံုး၊ အခ ြန္ရုံးမ်ားတ ြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း။


Job Requirement

-LL.B

- ေရွ႕ ေန လိုင္စင္ရွိရမည္။

- ေဖာ္ျပပါ ရာထူးတ ြင္ လုပ္ငန္း အ ေတ ြ႕ အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။

- Computer Skills ေကာင္းမ ြန္ရမည္။

-  Communication Skills ေကာင္းမ ြန္ရမည္။

Detail Go to Detail Page
Dy Manager (CEO - Office) (Negotiable)
Supreme Group Of Companies (Real estate)
Lanmadaw
Supreme Group Of Companies
(Real estate)
preview
Key Result Area
 • CEOO ႏွင့္ CEOO Mgr မ်ား၊ အျခားတိုက္ရိုက္ HOD မ်ားၾကား ထိေရာက္ သည့္ Communication Monitoring လုပ္ျခင္း။
 • CEO ပိုမို Convenience ျဖစ္ရန္ effective ျဖစ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း။ (Scheduling, Planning. Filing, readies etc. )
 • Personal, Confidential တာ၀န္ေပးမႈမ်ား စီစဥ္ ျခင္း။
 • CEO ၏ Key Task မ်ား ထိေရာက္ရန္ ပံ့ပိုးမႈေပး ျခင္း။ (Priority ႏွင့္ weighting မ်ားမႈအရ Productive ျဖစ္ေစရန္။
 • Finance ဆိုင္ရာ၊ Supporting ဆိုင္ရာ OD/ Teamwork/ Motivation ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ Adhoc, Case တင္ျပမႈမ်ား
 • Follow up & Monitor လုပ္ျခင္း၊ ပိုမိုျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္စီစဥ္ ျခင္း။
 • Reporting ဆိုင္ရာမ်ား အတြက္ Quality Control လုပ္ျခင္း။
 • အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ Case ကၽြမ္း က်င္စြာ ထိန္းသိမ္း၊ Support လုပ္ျခင္း။
 • Supporting ဆိုင္ရာ (HR, Admin, ရံုးခြဲ , Project)
Basic Requirements
 • Age between 28 and 35.
 • At least 5 years in Meeting Arrangement and Supporting to CEO / MD / Chairman.
 • Cash Management
 • Real Estate or Power Generation Industry or Electrical Industry Background
 • At least Bachelor Degree, Diploma in Management
 • MBA or Master Degree (optional)
 • High Skills in English including presentation, emailing and translating.
 • Microsoft Package
Essential :
 • High Commitment
 • Survive under Challenging Environment
 • Highly responsible to improve process smoothly to all tasks which is assigned by CEO.
 • Prioritizing Urgent/Important Cases. Remind to CEO and other HODs.
 • monitoring and following up the reports.
 • Direct Report to CEO.
Detail Go to Detail Page
IT Staff (Negotiable)
Salomon Myanmar Company IT, Hardware, & Software
Bahan
Salomon Myanmar Company
(IT, Hardware, & Software)
preview

IT Staff Male (1) Post

- ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ၊ အသက္ (၂၀) ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

- IT ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Diploma, Certificate ရရွိသူျဖစ္ရမည္။

- Computer Software, Hardware ပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ရမည္။

- Networking, System Installation ႏွင့္ System Error မ်ား အားမ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

- သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။Detail Go to Detail Page
Receptionist Female (1) Post (Negotiable)
HAGL Myanmar (Real estate)
Bahan
HAGL Myanmar
(Real estate)
preview

Receptionist Female (1) Post

Area of Responsibility

 • Ensuring that it projects a professional and organized image to staff and visitors.
 • Screen,assess and refer telephone calls, enquiries and office visitors to theappropriate sources or respond personally to queries where possible.
 • To maintain the neat and tidy manner at the reception area
 • To make phone calls for or take messages on behalf of the staff as required.
 • To maintain and update the mailing and address record systems in the Office as required.
 • Operate a variety of office equipment such as photocopier, facsimile, printer.
 • Receive,sort and distribute correspondence (mail, fax and email), project reports andother documents and forward requested correspondence to the required area via mail, fax or email.
 • Assist with the procurement, delivery and storage of office items including drinking water and etc.
 • Responsible for receiving requests for and organizing the meeting room facilities.
 • Assist in the planning and preparation of meetings, conferences and conference telephone calls

Qualifications

 • Any graduated from university.
 • At least 2 years experience as a receptionist in related fields
 • Good presentation skills and appearance.
 • Good English communication skills and Myanmar (including read and write in English)
Detail Go to Detail Page
Chief Engineer (Negotiable)
Mandalay Golden Wing (Construction)
Chanayethazan
Mandalay Golden Wing
(Construction)
preview
 • M.E, B.E(Mechanical/Electrical)
 • Must be (8~10)years experience
 • Age (Between 40 to 50)
 • Experience in Plaza Field

Job Description

 • Develops project objectives by reviewing project proposals and plans; conferring with management.
 • Determines
   project responsibilities by identifying project phases and elements;
  assigning personnel to phases and elements; reviewing bids from
  contractors.
 • Determines project
   specifications by studying product design, customer requirements, and
  performance standards; completing technical studies; preparing cost
  estimates.
 • Confirms product performance by designing and conducting tests.
 • Determines
   project schedule by studying project plan and specifications;
  calculating time requirements; sequencing project elements.
 • Maintains project schedule by monitoring project progress; coordinating activities; resolving problems.
 • Controls project plan by reviewing design, specifications, and plan and schedule changes; recommending actions.
 • Controls project costs by approving expenditures; administering contractor contracts.
 • Prepares project status reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends; recommending actions.
 • Maintains safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations.
 • Maintains project data base by writing computer programs; entering and backing up data.
 • Maintains product and company reputation by complying with federal and state regulations.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. Detail Go to Detail Page
Office Manager ( Business Center ) (Negotiable)
Eastern Group of Companies (Hospitality)
Thingangyun
Eastern Group of Companies
(Hospitality)
preview

Admin Duties

 • Ensure filing is done properly
 • Ensure documents, office stationary, office petty cash is in proper order
 • Check and produce security weekly report
 • Check and produce office driver weekly report

HR Duties:

 • Report manpower status weekly
 • Coordinate with recruitment IC for new vacancy , replacement vacancy 
 • Ensure employee profile is filed in order
 • Report on daily attendance

Office Rental:

 • Source for potential tenant 
 • Ensure service providing employee is performing up to company requirement 

Maintenance & Cleaning

 • Coordinate with Engineering Team to ensure work done in timely manner
 • Update and monitor completion date for faulty equipment
 • Ensure cleaning team is performing up to standard

Requirements:

 • Candidates with at least 3 years of Admin / HR management experience 
 • Candidates with office building management will be considered as advantages 
 • Candidates with management certificates will be added advantages
Detail Go to Detail Page
Project Manager (Negotiable)
Eastern Foundation Co., Ltd. (Real estate)
Dagon
Eastern Foundation Co., Ltd.
(Real estate)
preview

Project Manager (M/F 1 post)

 • The candidate must has previous work experience as Project Manager or Construction Manager with building contractors in Myanmar
 • Bachelor Degree in Civil & Structural Engineering. 
 • Preferably experience in high rise or commercial building project development.
 • The person is preferably around 30 – 45 years old, with mature personality.
 • He must have more than eight years work experience in handling site construction works and technically sounds.
 • The candidate shall be based at construction site, and is expected to manage the subcontractors and suppliers.
 • The candidate shall be responsible to plan the project schedule, control cost, and ensure work quality.
 • The candidate also will involve in the progressive inspections, acceptance of works done and interim payment certifications.
 • Familiar with Auto-Cad, Excel and Microsoft Project.
 • The person must be good in communication.
 • He should also be well versed with local authority requirements.

Detail Go to Detail Page
Sales Team Leader (03) posts (Negotiable)
HAGL Myanmar (Construction)
Bahan
HAGL Myanmar
(Construction)
preview


I. Key Responsibilities

 • Plan, Direct and Monitor the activities of the residential field sales team to achieve and exceed established sales targets.
 • Interact with customers to answer questions and offer guidance.
 • Provide top-notch customer support in-person, over the phone, and via written communications.
 • Attract,educate, and close sales with new customers.
 • Place and fulfill orders for customers.
 • Gather necessary information to solve problems and adequately meet customer needs.
 • Identify opportunities to streamline or improve the customer experience.
 • Maintain a solid understanding of company products and services, as well as current promotions and marketing efforts.
 • Collaborate with other members of the sales and customer service teams to ensure a high-quality experience for each and every one of our customers.
 • Attend all scheduled team meetings.
 • Assist with projects cross-departmentally when required.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

II. Qualifications

 • Any graduated from university.
 • 3-5 years’ experience as a sales leader in related fields.
 • Good sales skill and appearance.
 • Good communication skills in English and Myanmar language (including reading and writing).
 • Speaking Chinese language is preferred.
 • Must have knowledge in real state,especially Residential.
Detail Go to Detail Page
HAGL Myanmar
(Real estate)
preview


Key Responsibilities:

 • Manage the contracts performance management through platforms/system/database including resolving non-performance of contracts and termination of contract upon agreement of all related parties.
 • Maintain relationships with all related parties by serving as a single point of contact for contractual matters.
 • Manage record keeping for all contract-related correspondence and documentation.
 • Advise on contract-related issued resolution for the approval of the management.
 • Communicate with the management team, project owner (originating party) and procurement unit on contract status and notification of issues.
 • Monitor performance and workload of contract clerk and provide advice to executive – contract management (team lead role).
 • Prepare an overall contract performance report.

Requirement:

 • Any graduated from university.
 • 1-3 years’ experience as in related fields.
 • Have a broad knowledge of national laws.
 • Good communication skills in English and Myanmar language (including, reading and writing).
 • Have good personality and excellent interpersonal and communication skills.
 • Proficiency in Microsoft applications.


Detail Go to Detail Page
Contract Management Team Leader (Negotiable)
HAGL Myanmar (Real estate)
Bahan
HAGL Myanmar
(Real estate)
preview

Contract Management Team Leader Male (1) Post

I.   Key Responsibilities

 • Leadership, Supervision and training of the Contracts
 • Maintain thorough records through the tendering process to ensure proper and efficient handover to Project/ Operations teams.
 • Providing commercial advice to Project Management and Operations Teams.
 • Actively promote and champion the use of best practice to ensure compliance with the organization’s policies and procedures.
 • Liaising between relevant internal departments and clients.
 • Highlighting any major commercial risks or issues to Management and work with them to ensure the optimum solution.
 • Producing reports and statistics.
 • Developing and implementing a strategy to support the longer-term requirements, systems and processes of contract management within the Corporation.

II. Qualifications

 • Qualified to degree level in a relevant discipline
 • At least 3-5 years working Experience in a contact management role preferably leading a team
 • Strong knowledge of relevant legal, regulatory and contractual management issues
 • Experience drafting and processing contracts for difference.
 • Strong written and verbal communication skills in English.
 • Strong negotiation,control and compliance skills.
 • Preferred Vietnamese.
Detail Go to Detail Page
Leasing Executive (Negotiable)
Marga Landmark Development Co.,Ltd. (Real estate)
Kyauktada
Marga Landmark Development Co.,Ltd.
(Real estate)
preview

We are looking for the candidates with

- Strong communication skills

- Creative talents and the ability to solve tough problems

- Ability to handle pressure and meet deadlines

- Skill in prioritizing and obligations

- Excellent time management and organization

- Financial or Business Analyst experience

Roles & Responsibilities;

- Understanding the prospects of the company and developing strategies for growth

- Researching and analyzing the market to find out better business opportunities

- Collaborating with clients and making business deals that are beneficial for the company

- Create financial models and business presentations for investors and clients

- Carry day-to-day responsibilities as is required by the Leasing Team

Requirement;

- Bachelor degree from a top-tier school

- 1 year experience in relevant field

- Financial modeling and business presentation experience

- Proficiency in English (Written & Spoken), Burmese (Written & Spoken)

Detail Go to Detail Page
Share this
You will receive the email for your email confirmation. Please check!