Product Executive (Medical) (Negotiable)
Yee Shin Co.Ltd IT, Hardware, & Software
Chanayethazan
Yee Shin Co.Ltd
(IT, Hardware, & Software)
preview
 • M.B.B.S (or) B.D.S (or) B.V.S  ဘြဲ႔ရရွိရမည္။
 • အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိရမည္။
 • လုပ္ငန္းအ တေြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
 • အဂၤလိပ္စာ ေရး၊ဖတ္၊ေၿပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • Marketing ကိုစိတ္၀င္စားၿပီး Marketing Product ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Nurse Aide (Negotiable)
SHWE TAUNG GROUP (Automotive)
Ahlone
SHWE TAUNG GROUP
(Automotive)
preview

Job Category
Construction / Building

No of Employees
101-200

The First of its kind in Myanmar, Junction City is a world-class, ultra-modern integrated development set to transform the skyline and redefine the urban experience in Yangon _ itself a city in metamorphosis

In the heart of the bustling city, Junction City emerges as a contemporary icon _ a vibrant intersection of prime commercia... 

l spaces, luxurious abodes, diverse retail options and unparalleled hospitality.  Show more >

• က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္၍လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
• 4. Nurse Aide ( သူနာျပဳအကူ)


• အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။( ဘြဲ႕ရဦးစားေပးမည္)
• သူနာျပဳအကူသင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ရရိွမည္။
• ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္း (သို႔) ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ခန္႔ရိွရမည္။
• စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္ျပီး ကေလးအညစ္အေၾကး မ်ားသန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ရမည္။ ကေလးခ်စ္တတ္ရမည္။


• Female Only
• Salary is Negotiable


Ahlone Tower , Strand Road, River View Garden Housing , Ahlone Tsp.
State/District: Yangon (Rangoon)


Job Category: Health & Medicine jobs
Company Industry: Construction / Building
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 17/9/2019


Detail Go to Detail Page
Medical Officer (Negotiable)
Parami Hospital (Hospital & health care)
Mayangone
Parami Hospital
(Hospital & health care)
preview

Job Category Health / Beauty Care

No of Employees 51-100

Our Vision

To be the leader in the provision of excellent, holistic and compassionate care not only for Women and Children but also for all adults. To provide pre-eminent healthcare by creating patient-focused, specialized services of premier quality.

To deliver services and facilities in social ambience of care and hosp... itality. To use cutting edge laboratory medicine and imaging systems, not only for Women and Children but also for all ages and both gender.

Our Mission

To be a leading institution in healthcare not only for Women and Children, but for all adults as well, maintaining the highest internationally accepted standards of medical practice, providing first class quality patient care in an atmosphere of ease, comfort and hospitality.

To be the centre of excellence in the provision of the most up-to-date, accurate and reliable advanced diagnostic service, using state-of-the-art technology for patients of all ages.Nowadays, people in Myanmar are becoming increasingly aware of the importance of comprehensive quality health care and are seeking international standard health services.To meet this need, the Board of Directors (BOD) of Royal Parami Life Sciences Co. Ltd. officially launched Parami Hospital in 2010.In striving to be a Centre of medical excellence, the BOD developed Mission and Vision statements to embody a strong commitment for providing consistent excellent patient care services and satisfaction, placing safety as a priority.In 2011, Parami Hospital expanded medical care services to include adult medical care and services for men and women, thus becoming a medical Centre to treat all patients. We remain committed to providing superior quality health care in a holistic and compassionate manner. In this age of specialization and rapid advances in medical science and technology, Parami General Hospital has dedicated experienced Specialists to provide excellent patient care using a multi-disciplinary approach. We have combined innovation and advanced technology with superbly trained health care professionals. We are confident that Parami General Hospital will provide service par excellence and improve the quality of life and well-being for all the people that we serve.   Show more >

• ဆရာ၀န္ လိုင္စင္လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။• ေန႔/ည တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ရမည္။

• M.B.B.S ဘြဲ ့ရရိွျပီးသူျဖစ္ရမည္။

• Male / Female• Salary is negotiable

ပါရမီလမ္းသစ္,မရမ္းကုန္းState/District: Yangon (Rangoon)

Job Category: Health & Medicine jobs Company Industry: Health / Beauty Care Employment Type: Other Full time: YES Job posted: 16/9/2019

Detail Go to Detail Page
Nurse (Negotiable)
EMC Manufacturing Limited (Logistics and supply chain)
Mingaladon
EMC Manufacturing Limited
(Logistics and supply chain)
preview

Requirement;- အသက္ ၂၅ မွ ၄၀ အတြင္းရွိသူျဖစ္ရမည္။- သူနာျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ ္ရရွိထားရမည္။- ေဆးရံု(သုိ႕)ေဆးခန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။Duties and Responsibilities;- စက္ရံုအတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား ရံုးထုိင္သူနာျပဳအေနျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူအား ဦးစားေပးမည္။- စက္ရုံညဆုိင္းလည္ပတ္ခ်ိန္ ညဆုိင္းဆင္းႏုိင္ရမည္။- မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။- အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရမည္။

Detail Go to Detail Page
Customer Service Officer (Negotiable)
Zuellig Pharma (Hospital & health care)
Bahan
Zuellig Pharma
(Hospital & health care)
preview

Purpose of Position

 •  Receive orders from SRs, MRs, Delivery Reps, and Customers through our call center and enter sales orders into our operating system.
 • Receive complaints from customers and raise issues to the commercial and operations teams in order to maintain our high standard of service. Coordinate with all related colleagues to resolve and meet customer demands.
 • Receive customer calls
 • Support other tasks assigned by Management
Duties and Responsibilities


 • Handle order requests from customers on call and proceed within time Frame
 • Handle urgent orders and proceed within time frame
 • Ensure that every complaint is received courteously, investigated thoroughly and acted on quickly and appropriately.
 • Coordinate with principal counterpart on resolving problems and complaints and provide documents needed by principal.
 • Raise any feedback from customers to teams so that the issue is addressed timely and correctly.
 • Receive and follow up the customer complaint (Service & Product quality complaint from customer, SRs and MRs)
Key Result Areas
 • Process all order request within the same day
 • Handle order with accuracy
 • Call receiving within 20 seconds
 • Handle complaints and meet customer satisfaction
Required Qualification
 • Bachelor Degree in any field
 • Male or Female age of over 21 years
 • Experienced in order taking with good communication skill
 • Familiar with Microsoft office program as well as the use of office equipment
 • Able to work overtime
 • Reasonable knowledge of English
 • Can work under pressure
Benefits
 • Competitive Salary depending on experience
Detail Go to Detail Page
Product Executive (Medical) (Negotiable)
Yee Shin Co., Ltd. (Graphic design)
Chanayethazan
Yee Shin Co., Ltd.
(Graphic design)
preview
Job Requirement
 • M.B.B.S (or) B.D.S (or) B.V.S ဘြဲ႔ရရွိရမည္။
 • အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိရမည္။
 • လုပ္ငန္းအ တေြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
 • အဂၤလိပ္စာ ေရး၊ဖတ္၊ေၿပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • Marketing ကိုစိတ္၀င္စားၿပီး Marketing Product ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Medical Officer (Negotiable)
Pun Hlaing Siloam Hospital (Hospital & health care)
Hlaing Tharyar
Pun Hlaing Siloam Hospital
(Hospital & health care)
preview

Job Category
Health / Beauty Care

No of Employees
101-200

“Our vision is international quality, reach, scale and compassion. Through this vision, we have a clear strategy to be the premier healthcare operator in Myanmar”Our hospital provides primary to tertiary medical services, including complex surgical procedures, as well as laboratory services, imaging services, general healthcare services,...  and diagnostic and emergency services. Our hospital has a total bed capacity of 174 beds.Our hospital is situated on 5.5 acres of land in Hlaing Thayar Township and is approximately 13 miles from downtown Yangon.Pun Hlaing Siloam Hospitals  Show more >
• To give primary care and concern for customers.
• To give health education to the client, patient and family members and need to document on patient’s record.
• To perform tasks (duties) according to Professional staff by laws, Myanmar medical council law & law relating to private health care services.
• To liaise with p... atient and family member about the current condition, possible consequences and treatment plan of patient whenever necessary.• Before taking consent from patient and next of kin, Medical Officer make sure that patient was sufficiently informed nature of procedures, risk, benefit, alternative treatment by attending surgeon.• To supervise nursing staffs for standard nursing practices.• To consult and order treatment prescribe for patient’s complaints and documented in patient medical record.• For police cases, Medical Officer shall give initial primary care & life saving measures & refer patient to government hospital with proper referral form and need to take pictorial record for accident and trauma cases and suspicious police case and printed picture must be kept in patient’s medical record as an evidence.• For notifiable communicable disease, Medical Officer shall follow management guideline for proper reporting to township health authorities and referral of patient.  Show more >

• M.B.B.S Degree
• Up-to-date SAMA is a must
• Strong communication skills and teamwork spirit


• Male / Female
• Salary is negotiable


Pun Hlaing Golf Estate Avenue,Hlaingtharya,Yangon.
State/District: Yangon (Rangoon)


Job Category: Health & Medicine jobs
Company Industry: Health / Beauty Care
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 10/9/2019


Detail Go to Detail Page
DKSH Myanmar
(Consumer goods)
preview

Medical Sales Representative 

Job Responsibilities:

 • To promote and sell medical products and to achieve annual sales target allocated.
 • To conduct territory business plan at least at the frequency and format requested by the company.
 • To maintain up-to-date information on customers in customer master file and call history in ETMS system.
 • To achieve sales effectiveness KPIs targets set by the company.
 • To take part in exhibition, symposium and congress as needed for promotion of the company products.
 • To meet deadlines for submitting sales reports, sales forecast, itinerary and other documents as requested.
 • To have good product knowledge on all responsible products.
 • To plan and execute number of medical activities as requested by the company.
 • To report adverse events and customer complaints according to procedure.
 • To negotiate and convince administrator and payers on sufficient funding given to products.

Position Requirement
s:

 • Bachelor degree in Science or related disciplines (more prefer B.Pharm)
 • Minimum one year experience in pharmaceutical field or related working experience
 • Able to travel
 • Good command in English
 • Proficient in MS Office


Detail Go to Detail Page
Product Specialist - Male/ Female (1 No) (Negotiable)
Win Yadanar Bon Co.,Ltd (Pharmaceuticals)
Pyigyitagon
Win Yadanar Bon Co.,Ltd
(Pharmaceuticals)
preview

Product Specialist - Male/ Female (1 No)

Responsibility

 • ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအတြက္ market survey မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
 • ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အတြက္ marketing activities မ်ားကို ေရးဆြဲ၍ ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 • ေဆးရံုမ်ား၊ အထူးကု ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆးခန္းမ်ားသို႔ medical detailing အတြက္ သြားေရာက္ရမည္။
 • ေဆးဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အေရာင္းအေျခအေနႏွင့္ marketing activities မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းရမည္။

Job Requirements
 

 • B.Pharm / B. Sc. (Biochemistry) / B. Sc. (Industrial Chemistry) / B. Sc.(Chemistry) ဘြဲ႕ရရိွသူျဖစ္ရမည္။
 • ေဆး၀ါးျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်မႈ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ ရိွရမည္။
 • Medical Sales Reps မ်ားကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရမည္။
 • အမီအခိုကင္းစြာႏွင့္တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Pharmacist (Capital Hypermarket) (Negotiable)
Capital Hypermarket (Supermarkets)
Dawbon
Capital Hypermarket
(Supermarkets)
preview
Job Requirement
 • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ့ရရွိျပီးသူ (သို)အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • ေဆးႏွင့္ပက္သက္ေသာအေတြ႔အျကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။( ေဆးဆိုင္၊ ေဆးခန္း)
 • ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ရွိလ်င္ပိုေကာင္း၏။
 • ေဆး၀ါးေရာင္းျခင္းအား စိတ္၀င္စားရမည္။
 • မက္တပ္ရပ္ႏိုင္ရမည္။
 • အေရာင္းပိုင္းကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
 • Customer Service ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
 • Duty Assign ႏွင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။


Detail Go to Detail Page
Compliance Officer (Negotiable)
Novartis IT, Hardware, & Software
Pabedan
Novartis
(IT, Hardware, & Software)
preview

GENERAL:     

Job Title:                          Compliance Office        

Department:                     Integrity & Compliance

Reports to:                       Country Manager - Myanmar (Operationally); Head of Compliance SG & AEM (Functionally)

Based:                             Yangon, Myanmar

Job Purpose

 • Enable and drive ethical business conduct through the effective implementation of the integrity and compliance at the local level.
 • Major Accountabilities
 • Establish compliance
 • Have a compliance-focused mindset

 • Establish compliance standards based on internal policies and guidelines / implementing procedures (CoC, SpeakUp4U, Anti-bribery and P3s) and on applicable local laws
  and regulations.  Align local standards to global minimal standards and ensure that in all cases the most stringent is applied.

 • Establish processes and SOPs for relevant policies

 • Embed compliance
 • Establish a local training plan and ensure onboarding and annual refreshers on compliance standards and business practices are conducted

 • Actively involved in leadership team to leverage integrity messages and to maintain high level of awareness

 • Continuously provide advice and guidance to the business on compliance topics and challenges

 • Actively follow trends in the market, regulatory environment including business practices

Key performance indicators/ Measures of success

 • All global compliance standards established for the respective Division are aligned with local regulations/standards and company policies.

 • Local processes and SOPs for relevant policies are established and implemented 

 • All associates are trained on Code of Conduct, Anti-Bribery and P3s

 • Compliance-related risk assessment conducted  

Job Dimensions

Number of direct reports:                   0

Financial responsibility:                      NA
Impact on the organization:                High impact on organization - key in implementing the compliance program, in securing company reputation, managing risks, and fostering a

                                                            culture of integrity.

Ideal Background

Education:

 • University degree in Law or Economics (Finance) or Science
 • Languages:
 • Strong command of English in both verbal and written communication is compulsory

Experience:

 • At least 3 years experience in audit, compliance or legal field
 • Hands on experience in audit / compliance
 • Strong understanding of Pharma business, prior experience is preferred
 • Able to identify issues and develop business-friendly solutions in line with the overall privacy program.
 • Able to respond rapidly to business needs with effective, business-friendly solutions
 • Must be able to implement local policies, procedures and training programs according to the global framework in a complex area
 • Must be able to maintain an overview on the processing activities in the organization
 • Result oriented and able to work well with all levels and departments of the organization
 • Must be able to present and train teams effectively

Detail Go to Detail Page
Medical Technologist (Lab) (Negotiable)
SCT COMPANY LIMITED (Import and export)
Sanchaung
SCT COMPANY LIMITED
(Import and export)
preview
Job Description

Responsible for laboratory related products sales such as diagnostic products and analyzers.

• Execute market research plans to identify current market and customer needs.
• Identify business opportunities by searching prospects and evaluating their position in the industry; researching and analyzing sales options.
• Achieve organisational goals by increasing sales through expending market.
• Identify key stakeholders and close sales contracts by providing solutions and benefits to their organisation.
• Travel in field regularly to assess customer and field opinions on existing products and overall market climate.
• Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities and solutions; recommending profit and service improvements.

• Conduct product troubleshooting and solving complex issues through solid critical thinking skills.
• Ensures complaints are fully investigated, conducts further action as required and closes within a specific time frame.
• Conveys complaint investigation findings to the Quality Control Supervisor.

• Inform and train Sales and Marketing Representatives in the use of new techniques and products.
• Drive the development of marketing & educational tools and supporting-materials by attaining a thorough understanding of the products, procedure, and competition.
• Establish and develop key internal and external relationships, including cross functional teams, field teams and thought leaders.

Male/Female

Job Requirements

B. Med Tech in Laboratory (OR) B. Medical Science

• At least 1 years experience in medical laboratory
• Must be familiar with medical laboratory diagnostics
• Excellent interpersonal skills
• Must be able to travel in Yangon
• Short business trips to other cities if required

What We Can Offer
Benefits

- Salary + Bonus + Other allowances

Highlights

Medical Laboratory Technologist ONLY,
Hybrid role of sales and product,

Career Opportunities

- Promotion opportunities with KPI system
- Learn new skill sets from dynamic work structure

About Our Company

Shwin Chan Trading Co., Ltd, found in 1999, is an earliest pioneer introduced Vaccines, Biosensors and Invitro Diagnostics to Myanmar Market. It is still a leading provider of quality vaccines and a wide range of diagnostic products to Myanmar distributing over 100 medical products across the country.

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
Associate Engineer (Female - 1 post) (Negotiable)
Alidac and Zydus Cadilla (Health, wellness and fitness)
Thanlyin
Alidac and Zydus Cadilla
(Health, wellness and fitness)
preview

Duties & Responsibilities

 • Handling breakdown & preventive maintenance of PCC, MCC, VFD panels, DG set, transformers,
 • Utility and other peripheral control & instruments. 
 • Should have exposure of Chillers, Air compressors, Air dryers, N2 plant, Hot water system, Cooling towers, Brine plant, HVAC system.
 • Will be doing maintenance and operation of Vial filling lines, PFS filling lines, Cartridge filling line, Packing lines, Inspection machines, AHUs process vessels, BMS, EMS, Compressed Air system, Filter cleaning booth.

Education & Experience

 • Education : B.E, M.E, B. Tech Mechanical Engineering & Electrical Power
 • Experience: One year and above

Detail Go to Detail Page
Medical Representative (Negotiable)
Fortune International Limited (Construction)
Hlaing
Fortune International Limited
(Construction)
preview
Job Description

- Promotion to medical doctor/ customers about the company’s product to get the prescription/ sales
- After-promotion follows -up
- Strengthening the relationships with doctors/ customers
- Product presentation/ Market Survey
- Orders collection, delivery, cash collection (outside Ygn City)
- Assists orthosurgeon for arthroscopy & ACL repair
- Vaccination – Reporting – Office work (e.g. invoicing)

Male/Female

Job Requirements

- Any Graduate
- Age between 20 to 30 years
- Good personality and Good Attitude, Well-disciplined, Hardworking, Good communication skill and Honest and obedient
- Experienced person is more preferable/ Must be able to travel
- Must be able to work under pressure.
- Well known in all of the townships in Yangon Region

What We Can Offer
Benefits

- Overtime payment

Highlights

- Join an experienced team

Career Opportunities

- Learn new skills on the job

About Our Company

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar. As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies.

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
English Teacher (part time) Male/Female - 1 post (Negotiable)
Alidac and Zydus Cadilla IT, Hardware, & Software
Thanlyin
Alidac and Zydus Cadilla
(IT, Hardware, & Software)
preview

- Responsible for instructing students about writing and reading in the English language.

- Twice in a week (2.5 to 3 hours per day)

- Age between 30 - 50

- CV & Application letter

- A bachelor's degree or equivalent

- Teaching Certificates

- 1 color portrait

- Ability to teach others how to do something, and to select and use training/ instructional methods and procedures appropriate for the situation when teaching new things.

- Ability to give full attention to what other people are saying.

(if you are a graduate English teacher with necessary qualifications holding a degree from a reputable university and has experience in teaching all age groups including young adults, and to work part time, you may apply.)


Detail Go to Detail Page
Nurse (Negotiable)
Myanmar Pou Chen Co., Ltd. (Apparel and fashion)
Yangon
Myanmar Pou Chen Co., Ltd.
(Apparel and fashion)
preview
P -Professionalism
D - Dedication
I - Innovation
S - ServiceWe appreciate to work with long term employee.Pou Chen Group, the largest branded athletic and casual footwear manufacturer in the world, is an OEM/ODM for major international brand name companies such as adidas,Nike, Reebok, Asics,
New Balance, Puma, Converse, ... Merrell, Salomon, and Timberland. The Group is the only one footwear manufacturer who is competent to serve more than 60 international footwear brands simultaneously. The Group can produce over 300 million pairs of shoes per annual,accounts for approximately 20% of the combined wholesale value of the global branded athletic and casual footwear market.We offer lunch .  Show more >
• ေဆးရံုအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• သူနာျပဳတကၠသုိလ္မွဘြဲ႕ရထား
• စက္ရံုအတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားအားရံုးထုိင္သူနာျပဳအေနျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာအေတြ႕ အၾကံဳရွိသူအားဦးစားေပးမည္။
• စက္ရံုတြင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ဆင္းေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးအားေစာင့္ေရွာက္ေပး... ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။• အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားမွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားျပဳစုထားေပးရမည္။• သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။သူမ်ားအားဦးစားေပးခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  Show more >
• စက္ရံုအတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားအားရံုးထုိင္သူနာျပဳအေနျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာအေတြ႕ အၾကံဳရွိသူအားဦးစားေပးမည္။
• စက္ရံုတြင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ဆင္းေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးအားေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားမွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားျပဳစ... ုထားေပးရမည္။• သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။  Show more >


• Male/ Female
• basic salary + other allowance


No. (112/121), No.4 High Way Road, TharduKan Industrial Zone, ShwePyi Tha,Yangon, Myanmar
State/District: Yangon (Rangoon)


Job Category: Health & Medicine jobs
Company Industry: Manufacturing
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 29/8/2019


Detail Go to Detail Page
Product Executive (Negotiable)
Sea Lion Co.,Ltd (Hospital & health care)
Pazundaung
Sea Lion Co.,Ltd
(Hospital & health care)
preview


 • Bachelor degree in medical fields
 • Radiologists, Radiographers, Anaesthetists, ICU nurses, OT nurses with relevant working experience preferred
 • Outstanding academic and/or performance records are advantages
 • Minimum (1) year experience in related field
 • Fresh graduates of medical related subjects are also encouraged to apply
 • Good communication and interpersonal skills
 • Excellent English Language skills
 • Trainings will be provided by the company
 • Willingness to travelDetail Go to Detail Page
Store Helper (Negotiable)
Asia Winner Industrial Co.ltd (Import and export)
Dagon Myothit (South)
Asia Winner Industrial Co.ltd
(Import and export)
preview
Job Description
 • Grade(11)Pass
 • Good knowledge in Microsoft Word, Excel.
 • Good Communication and interpersonal skills
 • Age Between 20 and 40.
 • Have at least 1 year experience in related field
 • Must be able to work in South-Dagon


Detail Go to Detail Page
Senior Health Program Coordinator (Negotiable)
Myanmar Red Cross Society (MRCS) (Civic & social organization)
Nay Pyi Taw
Myanmar Red Cross Society (MRCS)
(Civic & social organization)
preview
Skills, Competencies and Requirements
 • Must be a Myanmar National
 • Age under 50years old
 • MBBS with valid medical registration, relevant post graduate qualifications is preferable
 • At least 3-years' experience in healthcare program related activities healthcare activities
 • Experience on managing finances, budgets and program planning will be advantageous
 • Relevant facilitation and training skill
 • Ability to manage the under stress working condition
 • Ability to very often visit to the field
 • Good knowledge of Primary Health Care and clinical medicine
 • Should have strong facilitation, communication and coordination skills
 • Self-supporting in computers (Windows, Spread sheets, Word processing)
 • Effective spoken and written English
Detail Go to Detail Page
Pharmacist (B.Pharm) (Negotiable)
Pun Hlaing Siloam Hospital (Hospital & health care)
Hlaing Tharyar
Pun Hlaing Siloam Hospital
(Hospital & health care)
preview
Job Description

(1) Prepare daily dose and take home medicine for in patient.

(2) Prepare medicine for patient according to doctor’s prescription and dispense to out patient.

(3) Explain the drug information and provide the medication counselling
for saving of drug administration and safety for patient.

(4) Support treatments and advice to patient by providing recorded
patient histories related to medical use.

(5) Check drugs which are nearly expiry date, make a list and inform to
manger.

(6) Take the stock at the end of the month.

(7) Record cold storage drug temperature, room temperature and humidity
to maintain the drug quality.

(8) Issue the drugs to the sub-stores on designated day and transferred by
ICS and receive items from Material Management Department.

(9) Entry the controlled drugs usage in CD register and check the stock balance daily.

(10) To double check in entry, preparation, dispensing specialized for high-
alert medication

Male/Female

Job Requirements

B.Pharm
At least 6 months experiences in hospital pharmacy field
Good communication skill
Computer literate
Fluency in English four skills

What We Can Offer
Benefits

Annual bonus
Ferry provided
Medical benefits (IPD and OPD)

Highlights

Learning organization
International working environment
Join an experienced team

Career Opportunities

Training provided
Opportunities for promotion

About Our Company

Yoma Siloam Hospitals Pun Hlaing Limited, in which FMI owns 60% and Lippo Holding Company owns 40% operates its hospitals and clinics under the operating name of Pun Hlaing Siloam Hospitals (PHSH) in Myanmar. PHSH’s flagship state-of-the-art 170 bed general hospital is located in Pun Hlaing Estate in the Hlaing Tharyar Township and is approximately 20km from downtown Yangon. It is the only hospital in Myanmar to be awarded the prestigious Gold Seal of Approval for patient safety and quality by the Joint Commission International (JCI), USA.
PHSH has a unique model in Myanmar, in that it had full time specialist doctors who are dedicated to the institution within a departmental structure across most major specialties. Over 95% of the specialist doctors are Myanmar doctors with extensive experience in countries such as USA, UK, Australia, Malaysia and Singapore. All of them have returned home with a primary purpose of bringing back their vast international experience to improve healthcare for our people.
The PHSH clinical service model is also very unique in our country. In that the model delivers health care that:
1. Covers the continuum of care ranging from primary to tertiary;
2. Practices an ethos of Clinical Governance where clinical excellence thrives;
3. Creates affordability and accessibility through a tiered pricing mechanism where the room rates range from 15,000-150,000 MMK;
4. Relies on Digital Connectivity and radiology to deliver a Hub and Spoke service across its facilities in Yangon and Mandalay; and
5. Promotes a patient centered Multi-disciplinary Team Approach through a 24/7 doctor ‘On Duty’ Model.
Our Pun Hlaing Clinic is located in the heart of downtown Yangon at 238/240 Bogyoke Aung San Road, Botahaung Township and provides 24/7 Emergency Services, 24/7 Chest Pain Clinic, 24/7 “Hospital on Wheels” Ambulance services, Outpatient services, Medical Check Up, Aesthetic services, Hemodialysis, Pharmacy, Laboratory services (point of care), Radiology services (Digital X-Ray, Echo, Treadmill and Ultrasound).
We have embarked on an active expansion plan to build a network of health care facilities across the country. The first being our hospital that we opened in Mandalay at 97, 73 Street between 31 and 32 Chan Aye Thar San Township, which offers between 75 beds and provides 24/7 Emergency services, Outpatient services, Inpatient services, Operating Theatre and ICU, Hemodialysis, Radiology services (MRI, CT, Digital X-Ray, Mammography and Ultrasound), Pharmacy and Laboratory services.

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
Share this
You will receive the email for your email confirmation. Please check!