လံုျခံဳေရး က်ား (1) ဦး

Salary : Negotiable Apply from Source
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Graduate
Experience : 1 to 3 years
Work Hour : Monday To Friday
Job Detail

- အသက္ (၂ဝ)ႏွစ္ျပည့္ျပီး (၅၅)ႏွစ္ထက္မၾကီးရ။
- ရိုးသားၾကိဳးစား၍ လုပ္ငန္းကိုတာဝန္ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
- က်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
- အရက္ေသစာေသာက္စားသူမျဖစ္ေစရ။
- အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး ျပစ္မႈကင္းရွင္းရမည္။
- စကားအေျပာအဆိုေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
- ပညာအရည္အခ်င္း အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ဘဲြ႕ရေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
- လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
- ေန႔/ည တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
- တပ္ဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
- CV Form ၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု (၆လ အတြင္းရိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။)
- ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္
  (မူရင္း၊မိတၱဴ)၊ပညာအရည္အခ်င္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေထာက္ခံစာမ်ားကိုလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
  ယူေဆာင္ လာရမည္။


About Company

-

Share this
Last Updated : 4 hours ago
9 total views, 1 today
Apply from Source Back
Similar Jobs
Security Male External Jobs Feed Dagon Myothit (East) Negotiable
Driver External Jobs Feed Kyauktada Negotiable
Driver – Local Company External Jobs Feed Dagon 200,000 to 250,000

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account