အေထြေထြလုပ္သား က်ား (1) ဦး

Salary : Negotiable Apply from Source
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Graduate
Experience : 1 to 3 years
Work Hour : Monday To Saturday
Job Detail

- အသက္ ၂ဝ ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
- သန္႔ရွင္း၍ သပ္ရပ္က်န္းမာရမည္။
- ရိုးသားၾကိဳးစား၍ လုပ္ငန္းကိုတာဝန္ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
- အေတြ႔အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
- CV Form ၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု (၆လ အတြင္းရိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။)
- ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္
  (မူရင္း၊မိတၱဴ)၊ ပညာအရည္အခ်င္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ယူေဆာင္ လာရမည္။


About Company

-

Share this
Last Updated : 4 hours ago
6 total views, 1 today
Apply from Source Back
Similar Jobs
Security Male External Jobs Feed Dagon Myothit (East) Negotiable
Driver External Jobs Feed Kyauktada Negotiable
Driver – Local Company External Jobs Feed Dagon 200,000 to 250,000

Apply Now

Enter your password

Not registered? Create an account