Blog

Blog Personal Upgrade

How to cultivate Self Awareness

(English version below)[Zawgyi]မိမိကိုယ္ကိုယ္သိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္နည္းလမ္းမ်ားလူတခ်ဳိ႕က သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးျဖစ္တယ္၊ ဘာေတြကို သူတို႔ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုု ျပည့္ျပည့္၀၀မသိဘဲ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းသြားၾကပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကိုယ္ သိတာက ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲဖို႔နဲ႔ လူအမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေျပဆက္သြယ္ ႏို္င္ဖို႔အတြက္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ “ခံစားခ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ပ်က္တဲ့အတိုင္း သိျမင္တာ၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သိတာက စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာအသိဥာဏ္အတြက္ အဓိကအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္” လို႔ Emotional Intelligence (စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာအသိဥာဏ္) ထဲမွာ Daniel Goleman က ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ကိုယ္က ဘယ္လိုလူမ်ဳိးျဖစ္တယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပင္ကုိယ္စ႐ိုက္၊ အက်င့္ေတြ၊ စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ကိုယ္ တန္ဖိုးထားတဲ့အရာေတြေပၚမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀သိရွိထားဖို႔ လိုိအပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအရာေတြက ကိုယ့္ရဲ႕တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကို သိရမယ္။ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခက္ခဲတဲ့အမွန္တရားေတြကို ႐ိုး႐ိုးသားသား သိရွိၿပီး လုပ္ကိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္သိႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို Wynee က ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။စာရင္းျပဳစုပါအားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြအပါအ၀င္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ညႊန္းျပသႏိုင္တဲ့စကားလံုး ေတြ၊ စကားစုေတြကို စာရင္းျပဳစုၾကည့္ပါ။ ျမန္ျမန္လုပ္ၾကည့့္ၿပီး ေဘးမွာခ်ထားလိုက္ပါ။ ရက္အနည္း ငယ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီစာရင္းထဲက ကိုယ့္ရဲ႕စ႐ိုက္ေတြကို ဖ်က္ခ်င္တာဖ်က္၊ ထပ္ထည့္ခ်င္တာ ထပ္ထည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ ဥပမာ-မိဘ၊ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ (ကိုယ္နဲ႔ သက္တူရြယ္တူေတြနဲ႔ အထက္လူႀကီးႏွစ္ေယာက္လံုးဆိုရင္ ေကာင္းပါတယ္) ေတြထဲက သံုးေယာက္စီနဲ႔ အနည္းဆံုးလူ ၉ ေယာက္ ကိုလည္း အလားတူလုပ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။ ဘယ္ အရာေတြက ထပ္ေနလဲ၊ ဘယ္အရာေတြက အံ့ၾသစရာေကာင္းေနလဲဆိုတာ သိရေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ စာရင္းနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕စာရင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။စာရင္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းပါ(က) ကိုယ့္စာရင္းထဲမွာပါေနၿပီး တျခားသူေတြေဖာ္ျပထားတဲ့ အလားတူတဲ့ စရိုက္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး (ခ) ကိုယ့္စာရင္းထဲမွာမပါတဲ့ တျခားသူေတြေဖာ္ျပထားတဲ့စရိုက္ေတြပါ။ ပထမတစ္ခုက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေနတယ္ဆိုတာရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္ မသိတဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္မခံခ်င္တဲ့ ေ၀၀ါးေနတဲ့အခ်က္ေတြပါ၀င္ႏိုင္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အျပဳအမူေပၚ တျခားသူေတြရႈျမင္ပံုကို အေျခခံထားတဲ့အတြက္ အဲဒီရႈျမင္ခ်က္ေတြအားလံုးကို  ဆီေလ်ာ္မႈရွိတယ္လို႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။သံုးသပ္ပါ၊ ေရးပါတစ္ပတ္တာအတြင္းက ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ကိုယ္ျပဳမူခဲ့တဲ့၊ တုံ႔ျပန္ခဲ့တဲ့ အရာေတြအေပၚ သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ စေန၊တနဂၤေႏြထဲက တစ္ရက္ရက္မွာ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ပိုုင္အခ်ိန္ရွာပါ။ ဥပမာ-အလုပ္မွာ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္ရတဲ့ေန႔ေတြမွာ ဒါကို အဲဒီေန႔ရဲ႕ အဆံုးမွာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါက ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ မွတ္မိေနအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ အာရံုစိုက္ပါ။ အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ တျခားသူေတြနဲ႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ျပဳမူပံုေတြကို အာရံုမစိုက္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ရဲ႕တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို စဥ္းစားပါ။ စာရင္းႏွစ္ခုေပၚမွာ ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ပါ။ စာရင္း (က) မွာ ျပဳျပင္ဖုိ႔လိုတာေတြရွိမရွိၾကည့္ပါ။ စာရင္း(က)မွာ ကိုယ့္ရဲ႕စရိုက္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းေတြ ထပ္ထည့္ၿပီး ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးပါ။သတိရွိမႈကို အေလ့အက်င့္လုပ္ပါဒါက အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ၿပီး ကို္ယ့္ကိုယ္ကိုယ္နားလည္မႈနဲ႔ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ေရာက္မႈအရွိဆံုးေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးေတြ၊ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕အျပဳအမူ (မ်က္ႏွာထား၊ အသံ) ေတြေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိခင္ သူတို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတိုင္း သတိရွိတာက ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ အရာျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ေရခ်ဳိးရင္း၊ စားရင္း စတဲ့နိစၥဓူ၀တာ၀န္ေတြလုပ္ေဆာင္ရင္း ရိုးရိုးေလး သတိထားၿပီးအသက္ရွဴျခင္း (သတိကပ္ၿပီး တရားထုိင္ျခင္း)ကို စတင္ေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ သတိရွိမႈကို တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္က ပံုမွန္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕သတိရွိမႈက ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနကို တစ္သမတည္းသိရွိသြားေစၿပီး ကိုယ့္အေၾကာင္းကို နားလည္မႈကလည္း နက္နဲလာမွာပါ။ တစ္ေန႔ ငါးမိနစ္စသျဖင့္ နည္းနည္းခ်င္း စလုပ္ၾကည့္ပါ။ သက္ေသာင့္သက္သာပိုျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ “ထိုင္”တဲ့အခ်ိန္ကို တိုးၾကည့္ပါ။ အရာရာတိုင္းကို သတိရွိရွိလုပ္ေဆာင္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သိမႈက အေလ့အက်င့္ကေန ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။သတိကပ္ၿပီး တရားထို္င္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ ဆရာေတြရွိၾကေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က အျမဲတမ္း ရိုးရိုးေလးသတိထားၿပီး စူးစူးစိုက္စိုက္နဲ႔ အသက္ရွဴမႈကို အေလ့အက်င့္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် “တိုးတက္လာတဲ့ခံစားခ်က္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိၿပီး ကို္ယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နက္နက္နဲနဲ နားလည္လာၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္နားလည္တာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုုယ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေရာ၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရပါ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြက ကိုယ့္အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးသိရွိလာဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ခင္စႏၵီလြင္သည္ အာရွ၊ အာဖရိကနဲ႔ ...

Personal Upgrade
14 Aug 2019
You will receive the email for your email confirmation. Please check!